اخبار کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی

انتخاب آقای صدرا مدنی به عنوان پژوهشگر برجسته بند"کاف"

انتخاب آقای صدرا مدنی دانشجوی رشته علوم تغذیه دانشکده علوم پزشکی مراغه به عنوان پژوهشگر برجسته بند"کاف"
سه شنبه دوازدهم ارديبهشت 1402
تعداد بازدید:8

تقدیر از جناب آقای دکتر یاسر خواجه بیشک

تقدیر از جناب آقای دکتر یاسر خواجه بیشک توسط دبیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی کشور
يکشنبه بیست و سوم بهمن 1401
تعداد بازدید:12

برگزاری مدرسه زمستانه کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده علوم پزش ...

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مراغه با همکاری کلان منطقه آمایشی2 ، مدرسه زمستانه برگزار می کند.
يکشنبه شانزدهم بهمن 1401
تعداد بازدید:8

برگزاری کارگاه روش‌های نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ کارگاه روش‌های نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه با تدریس دکتر خدایاری برگزار میکند.
يکشنبه بیست و هفتم آذر 1401
تعداد بازدید:9

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مکمل‌های دارویی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مکمل‌های دارویی با تدریس دکتر مجتبی ضیائی
شنبه نوزدهم آذر 1401
تعداد بازدید:11

    نشریات کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی