معرفی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مراغه
سرپرست کمیته: دکتر آرمان لطیفی -استادیار آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

دبیر کمیته : خانم نیلوفر نجفی -دانشجوی کارشناسی اتاق عمل


کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مراغه از واحدهای وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری این دانشکده است که در راستای ساماندهی فعالیتهای پژوهشي دانشجويان از طريق فراهم نمودن محيطي مناسب براي پژوهش و تفکر خلاق، ایجاد انگیزه و گسترش فرهنگ پژوهش، آموزش فنون پژوهش، ایجاد ارتباط منطقی بین اساتید و دانشجویان جهت همکاری در طرحهای پژوهشی شکل گرفته و فعالیتهای خود را در شاخه های مختلف و در جهت رسیدن به این اهداف متمرکز ساخته است
حیطه فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مراغه
رسالت اصلی این مرکز بر "آموزش پژوهش" استوار است
:عمده فعالیت های این مرکز را می توان در قالب های ذیل خلاصه کرد

برگزاری کارگاه های آموزش پژوهش
:این مرکز بصورت منظم در هر سال تحصیلی کارگاه های مرتبط با انجام تحقیق و پژوهش را برای دانشجویان علاقه مند برگزار می کند
کارگاه آشنایی با تحقیق و پژوهش
 کارگاه جستجوی الکترونیکی منابع
 کارگاه روش تحقیق مقدماتی
کارگاه روش تحقیق پیشرفته
کارگاه پروپوزال نویسی
 کارگاه آنالیز آماری و نرم افزارهای وابسته (Spss )
 کارگاه End-Note
 کارگاه مقاله نویسی
کارگاه اخلاق در پژوهش

حمایت از طرح های تحقیقاتی
کمیته تحقیقات دانشجویی تنها مرکزی است که دانشجو می تواند مجری طرح تحقیقاتی خود باشد. در دیگر  مراکز تحقیقاتی و شوراهای پژوهشی دانشکده ها دانشجو نمی تواند مجری اصلی طرح تحقیقاتی باشد. این کمیته با برگزاری کارگاه های نظام مند، دانشجو را قادر می سازد تا شروع به نوشتن پروپوزال طرح تحقیقاتی خود کرده و با راهنمایی استاتید مربوطه طرح خود را عملیاتی کند.

حمایت از دانشجویان جهت شرکت در کنگره ها و همایش های علمی

حمایت از طرح های نوآورانه و اختراعات